Partners

ULuik (Ugeom)

WIE ZIJN WE?

De Faculteit Geomatica van de Luikse Universiteit is actief binnen vakgebieden als geodesie, topografie, fotogrammetrie, teledetectie, geografische informatiesystemen (GIS), cartografie, ruimtelijke analyse en scanner survey technologie.

Onderzoeks- en onderwijsactiviteiten in deze vakgebieden startten aan de universiteit van Luik in 1986. De eigenlijke Faculteit Geomatica  werd opgericht in 1997, toen de leerstoelen topografie, cartografie en GIS én teledetectie en fotogrammetrie werden gebundeld. In 2005 werd daaraan een leerstoel satellietgeodesie en -plaatsbepaling toegevoegd.

ONZE expertise

Onze expertise situeert zich op volgende vlakken:

  • Geografische informatiewetenschap
  • Teledetectie en fotogrammetrie
  • Globale satellietnavigatiesystemen
  • 3D-gegevensvergaring op het land
  • Archeologische toepassingen van geologie

We leggen ons eveneens toe op de verwerking van puntenwolken, virtuele werkelijkheid en archeologische informatiesystemen.  

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT ?

De universiteit van Luik is hoofdpartner van dit project. Ze brengt de verschillende partners samen en ziet toe op de correcte implementering van het project. Ze is ook verantwoordelijk voor de financiële en juridische aspecten.  

Daarnaast voert ze een aantal technische taken uit rond een platform voor de opslag van 3D-modellen.

 

In samenwerking met AWAP realiseert ze bovendien een ervaring ter plaatse die inzoomt op de evolutie van Sint-Lambertuskathedraal doorheen de eeuwen, aan de hand van een 3D-model en een virtual reality ervaring.

Tot slot werkt ze actief mee aan de uitwerking van de historische content op basis waarvan de interregionale tijdlijnen zullen worden opgesteld.