Partners

Provincie Limburg: PCCE

Wie zijn we?

In de provincie Limburg (BE) is erfgoed een speerpunt. Het bepaalt onze identiteit en voedt onze creativiteit. Het is doorslaggevend voor de manier waarop Limburg zich aan inwoners en toeristen voorstelt. De provincie blijft de benutting van erfgoed verder uitbouwen en neemt daarbij een sensibiliserende en ondersteunende rol op zich.

Het Departement Erfgoed maakt deel uit van de Limburgse Provincieraad (BE) en bestaat uit twee afdelingen: 

  1. Het Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed (PCCE) werkt aan het delen van expertise, de toegang tot erfgoed, participatie, educatie en steun voor erfgoed in Limburg. Het PCCE zet zelf projecten op en ondersteunt initiatieven van derden via subsidies. Het PCCE werkt nauw samen met verschillende actoren binnen de erfgoedsector.
  2. Monumentenwacht Limburg staat in voor het behoud en het beheer van erfgoed via inspecties, rapportering en verdere bewustwording.

Onze expertise

Het PCCE adviseert, sensibiliseert en gaat met het publiek in dialoog rond erfgoed. Participatie is de rode draad doorheen alle projecten. Bedoeling? Iedereen bewust maken van het belang van erfgoed.

Het PCCE organiseert ook projecten die erfgoed op een toegankelijke manier onder de publieke aandacht brengen. Goede voorbeelden zijn: het jongerenproject ‘Jeugd Redt Ouderdom’ en het participatief project ‘Limburg 1914-1918. Kleine verhalen in een Groote Oorlog’.   In 2017 werd dit project rond WO I verkozen tot 'invloedrijk project 2017' tijdens de ‘beste erfgoedconferentie’ in Dubrovnik: een erkenning als beste erfgoedproject ter wereld!

Het PCCE subsidieert initiatieven die het Limburgs erfgoed bewaren, bestuderen en openstellen.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

Een van de belangrijkste uitdagingen van vandaag is de herbestemming van 30.000 m² volledig bewaarde steenkoolmijnen in Beringen, die worden omgevormd tot een ervaringscentrum rond mijnbouw: be-MINE PIT.

De steenkoolindustrie liet in de Euregio sporen na. De geschiedenis van de mijnbouw was bepalend voor de individuele familiegeschiedenis van tienduizenden mijnwerkers. Overal in het landschap van de Euregio zijn sporen terug te vinden. De impact van de mijnbouw kan nauwelijks worden overschat.

Iedere mijnsite in de Euregio is uniek. Eén ding ontbreekt echter: een plek waar het verhaal van de mijnen en de mijnwerkers wordt verteld. 

Een plek waar huidige en toekomstige generaties het verhaal van hun familie en hun voorouders kunnen ervaren. Precies daarom, bouwt de provincie Limburg (België) een ervaringscentrum rond mijnbouw op de site van de vroegere en best bewaard gebleven steenkoolmijn in Beringen: be-MINE PIT.

be-MINE PIT zal persoonlijke verhalen van mijnwerkers via verhalen linken aan de wereld van mijntechnologie en -machines. Een ervaringswandeling die alle zintuigen stimuleert en die bezoekers door authentieke mijngebouwen loodst. Bezoekers maken kennis met het erfgoed rond industriële ontginning én met de unieke verhalen van de mensen die daar ooit leefden en werkten. Een multimediale simulatie onder de grond wordt de blikvanger tijdens de rondleiding.