Partners

ZENTRUM FÜR OSTBELGISCHE GESCHICHTE (ZOG)

wie zijn we?

Het Centrum voor Oost-Belgische Geschiedenis (ZOG) onderzoekt en belicht de geschiedenis van Duitstalig België, waaronder: het uit meerdere boekdelen bestaande ‘Grenzerfahrungen. Eine Geschichte der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens’, tentoonstellingen, toneelstukken en podcasts. Het digitaliseert een groot aantal bronnen en maakt die toegankelijk via de portaalsite www.geschichte.be.

Op die manier draagt het bij tot de geschiedkundige en politieke educatie in de streek, die sterk werd beïnvloed door de Euregio als tussenruimte, maar die ook eigen impulsen aan de Euregio geeft.

onze expertise

Het ZOG is een speler op het vlak van geschiedkundige en politieke educatie en op het vlak van het onderzoeken en belichten van regionale geschiedenis als resultaat van een voortdurende grensoverschrijdende samenwerking.