Partners

Citadel Museum Jülich (MZJ)

 

wie zijn we?

 

Jülich, door de Romeinen gesticht rond het tijdstip van de geboorte van Christus, evolueerde in het midden van de 16de eeuw tot een moderne stad, verblijfplaats en vesting. De ringmuur en de bastions van de citadel, het grondplan van de stad en de bewaard gebleven restanten van de stadsvestingen zijn tot op vandaag stille getuigen. De historische oostelijke vleugel van het vroegere hertogelijk paleis is een architecturaal schoolvoorbeeld van Italiaanse hoogrenaissance.  De stadsvestingen werden tot in de 19de eeuw voortdurend uitgebreid, met name met een bruggenhoofd langs de oevers van de Roer, gebouwd toen Napoleon in het Rijnland aan de macht was.

onze expertise

De stad Jülich –  thuishaven van het wereldvermaarde Forschungszentrum Jülich (Onderzoekscentrum Jülich), het DLR Instituut voor onderzoek naar zonne-energie en het FH Aken (Campus Jülich) – profileert zichzelf als een moderne stad voor historisch gegrond onderzoek. Er wordt steeds meer onderzoek verricht naar de 2.000-jarige geschiedenis van Jülich, die ook aan het brede publiek wordt voorgesteld.

We gaan op zoek naar de plaats van Jülich in het netwerk van Romeinse nederzettingen in de uithoeken van het Romeinse keizerrijk. In welke mate gaat het om een stenen getuige van de invloed  van de Italiaanse renaissance op het  Heilig Roomse Rijk in de 16de eeuw? De stad groeide uit tot een centrum voor onderzoek naar renaissancearchitectuur en stadsvestingen uit de 16de- 18de eeuw, met name dankzij talrijke publicaties en een gespecialiseerde onderzoeksbibliotheek.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

We zullen het verhaal vertellen van Jülich als tussenstop op de Romeinse Via Belgica, die onze regio 2000 jaar doorkruiste. We bekijken ook hoe de renaissance vanuit Italië nazinderde in het hele Heilig Roomse Rijk en de Nederlanden, vooral als het ging om stadsvestingen en verdediging.

Technisch gezien, zullen we de mogelijkheden bekijken om al verzamelde gegevens via moderne VR en AR apps te benutten.