Partners

KULeuven

Wie zijn we?

Het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven is een internationaal georiënteerd en interdisciplinair onderzoeksinstituut dat inzoomt op verschillende aspecten van overheidsbeleid. De activiteiten omvatten zowel fundamenteel als toegepast onderzoek met bijzondere aandacht voor theorie, empirisch onderzoek en praktijk. Met name vergelijkend onderzoek behoort tot onze kerncompetenties.

Onze expertise

Er loopt een opleidingsprogramma dat uitgaat van onderzoek. Op die manier willen we bijdragen tot levenslang leren en bijscholing voor vakmensen. Onze doelgroep bestaat uit reguliere studenten, overheidsmedewerkers en politici. Via ons Instituut voor de Overheid willen we kennis over en inzicht in administratieve praktijken en beleid overdragen.

Het Instituut voor de Overheid doet onderzoek naar verschillende aspecten van overheidsbeleid, bekeken vanuit het perspectief van de overheidsadministratie en de politieke wetenschap. Onze onderzoeksresultaten zijn waardevol voor hoger en voortgezet onderwijs, openbare organisaties en de samenleving in het algemeen.

Onze missie: kennis en inzicht vergaren omtrent politiek, administratie en overheidsbeleid op lokaal, gewestelijk, federaal, Europees en internationaal niveau. Dergelijke kennis en inzichten sluiten aan bij de kerntaken van de universiteit. Onze wetenschappelijke bijdragen moeten de besluitvorming, de organisatie en het beheer van overheidsadministraties ten goede komen. In het kader van dat proces wordt bijzondere aandacht geschonken aan de rol die burgers, politieke partijen en overheidsmedewerkers spelen.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

Het Instituut voor de Overheid van de KU Leuven is vooral praktisch bij Terra Mosana betrokken. Het Instituut voor de Overheid staat internationaal bekend om de vakkennis rond overheidsbeleid (overheidsadministratie en supervisie) én om het beheer van digitale (georuimtelijke) informatie binnen de overheidssector als vitaal onderdeel van e-government. Vanuit dat perspectief werkt het team van de KU Leuven mee aan WP1 met het oog op de uitbouw van een duurzame strategie, een sterke overheidsstructuur, juridische voorwaarden en ethische richtlijnen. Bovendien bieden we ondersteuning aan WP2 bij de uitwerking van de verhaallijnen, en dat via de organisatie van online peilingen en drie workshops met focusgroepen.

Tot slot heeft het Instituut  heel wat ervaring in het organiseren van ‘algemene vergaderingen’ (General Assemblies) met openbare beleidsmakers als doelgroep. Vanuit die optiek zal het team van de KU Leuven helpen bij de organisatie van een interdisciplinaire conferentie rond het thema ‘duurzaam digitaal erfgoed’.