Partners

Haute Ecole Charlemagne

Who are we?

De Haute École Charlemagne (heCh) is een van de zes hogescholen binnen de Federatie Wallonië-Brussel. In 1996 ontstonden 19 universitaire colleges door een fusie tussen eeuwenoude instellingen voor hoger onderwijs. De heCh omvat vijf faculteiten, verspreid  over zes campussen in heel Wallonië (Gembloers, Hoei-Bodart, Hoei-Saint-Victor, Luik, Sart-Tilman en Verviers).  Daarnaast werkt de heCh samen met verschillende partners in het kader van Bachelor- en Masteropleidingen en een aantal studierichtingen. Vierhonderdvijftig medewerkers doceren, verrichten onderzoek en verzekeren dienstverlening aan de gemeenschap.  

onze expertise

Onze expertises kunnen worden samengevat in 36  diploma’s, maar overstijgen de vijf faculteiten (agronomie, biomedische wetenschappen, economie, onderwijs en techniek), aangezien een aantal topspecialisten met onze studenten samenwerken.

Hieronder een niet-exhaustieve opsomming van een aantal diploma’s: 

  • Tuin- en landschapsarchitectuur
  • Ingenieur agronomie, bio-industrie, milieu en plattelandsontwikkeling
  • Medisch laboratoriumtechnicus
  • Vastgoed
  • Logistiek beheer
  • Toerisme en vrijetijdsbeheer
  • Lager onderwijs
  • Middelbaar onderwijs
  • Beheer voedingsinnovatie 

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

De HeCh werkt mee aan het WP1-project ‘duurzame strategie’ en aan WP2- ‘EMR digitale verhalen’.