Partners

RWTH

wie zijn we?

In 1870 gesticht als de ‘Königliche Rheinisch-Westphälische Polytechnische Schule’ , moest de universiteit de creativiteit van de economie in de regio aanzwengelen. Tot op vandaag tracht de huidige ‘Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule’ een unieke, door een netwerk ondersteunde opleidings- en onderzoeksomgeving te creëren die aanstuurt op het bundelen van kennis, strategieën en inzichten uit menswetenschappen, economie, engineering, natuurkunde en biowetenschappen.

De RWTH universiteit Aken behoort tot de elf Duitse universiteiten die in het kader van het ‘Universities of Excellence’ initiatief werden gefinancierd en nu voor een periode van minstens zeven jaar fondsen zullen blijven ontvangen.

Twee informatica-instituten van de RWTH zullen aan Terra Mosana meewerken, dankzij hun expertise op het vlak van computeranimatie en de interactie tussen mens en computer.

Our expertise

De vakgroep Digitale Media ontwikkelt en bestudeert nieuwe theorieën, technieken en systemen voor interactie met het oog op tastbare, mobiele en draagbare gebruikersinterfaces, interactief textiel, multi-aanraaktafels en interactieve oppervlakken, aangevulde werkelijkheid, omgevingen met visuele codes en persoonlijke digitale productie. Er werden tentoonstellingsstukken en toeristische apps aangemaakt die digitale media en aangevulde werkelijkheid optimaal benutten.

De onderzoeks- en opleidingsactiviteiten van het Visual Computing Institute zijn vooral gericht op het verwerven en verwerken van meetkundige gegevens, de interactieve visualisatie en aanverwante vakgebieden als computeranimatie, fotorealistische beeldsynthese en multimediale gegevensoverdracht aan ultrahoge snelheden.

In het kader van hun projecten wordt samengewerkt met zowel industriële bedrijven als academische onderzoeksgroepen over de hele wereld.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

In het kader van Terra Mosana is de RWTH verantwoordelijk voor het werkpakket met betrekking tot ervaringen ter plaatse.

Voor de ervaring in Aken worden de binnen- en buitenkant van de kathedraal ingescand, wordt de digitale geometrie verfijnd en wordt een mobiele app ontwikkeld die gebruikers toelaat de kathedraal vanuit hun luie zetel te bezoeken. Dankzij het gebruik van nieuwe technologieën zoals aangevulde werkelijkheid, gunnen we toeristen een kijkje op plaatsen in de kathedraal die niet voor het brede publiek toegankelijk zijn. Het virtuele bezoek wordt aangevuld met historische verhalen en feiten. Zo zijn ook individuele rondleidingen mogelijk.