Projecten

Terra Mosana
WE TEKENEN HET VERLEDEN

De Euregio Maas-Rijn (EMR) vormt een gebied met een rijke cultuur en een gemeenschappelijke geschiedenis, hoewel die in drie nationale entiteiten – België, Duitsland en Nederland – werd onderverdeeld. Het Euregio-project ‘Terra Mosana’ wil de gemeenschappelijke EMR-geschiedenis verkennen en toelichten, en in die optiek het gevoel van samenhorigheid in de regio versterken.

Terra Mosana is een samenwerking tussen verschillende instanties: regionale overheden, gemeenten, erfgoedsites en universiteiten. Het is de bedoeling het cultureel erfgoed van de partnersteden te digitaliseren en de ingezamelde gegevens in nieuwe 3D-modellen en in virtuele en aangevulde werkelijkheid te verwerken, dankzij het gebruik van de meest recente 3D-scantechnologie. Om zo veel mogelijk doelgroepen te bereiken, zal de Terra Mosana-ervaring worden aangevuld met films en tentoonstellingen. Digitale verhaallijnen zullen de gemeenschappelijke geschiedenis van verschillende steden in de Euregio Maas-Rijn toelichten.

EEn Interreg-Project

Interreg Euregio Maas-Rijn financiert grensoverschrijdende projecten in het kader van het Europees Regionaal Ontwikkelingsfonds. Het gaat om een samenwerking tussen 13 regio’s in België, Duitsland en Nederland. Er wordt vooral aangestuurd op grensoverschrijdende samenwerking, innovatie, educatie en zo meer. Meer informatie over Interreg en de gesubsidieerde projecten is terug te vinden op de officiële website: www.interregemr.eu

Partners

OPERATIONELE PARTNERS

GEASSOCIEERDE PARTNERS

FINANCIËLE PARTNERS