Partners

MACCH

wie zijn we?

Het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) is het interdisciplinair kunst en erfgoed onderzoekscentrum van de Universiteit Maastricht. MACCH is een samenwerking tussen de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen, de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering​, het Sociaal Historisch Centrum voor Limburg (SHCL) en de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL).

Onze expertise

Het centrum brengt economische, juridische, (kunst)historische, sociologische, filosofische en praktische expertise op het gebied van kunst, cultuur en erfgoed samen. Het MACCH probeert daarmee een bijdrage te leveren aan complexe, actuele vraagstukken rond behoud, gebruik en presentatie van kunst en erfgoed. Het werkt daarbij samen met lokale, regionale, nationale en internationale partners uit de academische wereld en daarbuiten.

ONZE BIJDRAGE AAN HET PROJECT

Binnen Terra Mosana is het MACCH verantwoordelijk voor het Werkpakket rond duurzaamheid. De onderzoekers van de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Maastricht die het MACCH samenbrengt, ontwikkelen het juridisch kader voor grensoverschrijdende samenwerking inzake digitaal erfgoed. Ook wordt expertise ingezet bij de organisatie van de participatieve workshops om verschillende doelgroepen te betrekken bij het ontwikkelen van de digitale verhaallijnen over de geschiedneis van de Euregio. In samenwerking met de Gemeente Maastricht en andere partners, wordt de taalontwikkeling en -diversiteit binnen de Euregio bestudeerd en met ITEM worden de mogelijkheden voor een Euregionale cultuurkaart verkend. 

Het MACCH organiseert ook de afsluitende conferentie die in het najaar van 2021 in Maastricht zal plaatsvinden.