ONTDEK DE GEMEENSCHAPPELIJKE GESCHIEDENIS VAN DE EUREGIO, DANKZIJ DEZE VERHAALLIJNEN!

Terra Mosana wil inwoners en toeristen uit de Euregio duidelijk maken dat ze een heleboel geschiedenis met elkaar delen. Denk bijvoorbeeld aan de taal, de migratiegeschiedenis en de mijnontginning. 

Tijdens het digitaliseren van cultureel erfgoed en de uitwerking van verhaallijnen voor Terra Mosana wordt een veel omvattende methodiek gehanteerd. Zo wordt oude informatie niet gewoon in een nieuw jasje gestopt, maar worden echt nieuwe verhalen geschreven. In die optiek werden dertien thema’s en verhaallijnen voorgesteld. 

Ontdek hier meer:

METHODOLOGISCHE NOTA

Om een te specialistische benadering te vermijden, wordt aan het publiek gevraagd welke thema’s interessant lijken, welke onderwerpen aan bod zouden kunnen komen en in welke vorm de informatie kan worden aangeboden. Eind 2019 werd via internet een vragenlijst verspreid. In het voorjaar van 2020 zullen in de vijf steden binnen de Euregio workshops worden georganiseerd. Om die workshops in te vullen, werden de dertien thema’s beknopt op affiches voorgesteld. De geschreven informatie rond die presentaties wordt ook verwerkt in de inleiding tot de samenvatting van elke verhaallijn. De presentatieaffiches zijn nu voor iedereen beschikbaar, als een eerste inventarisresultaat.

Disclaimer: de thema’s liggen vast, de verhaallijnen niet. In de loop van bovenstaand proces zullen de definitieve verhaallijnen worden vastgelegd en verder uitgewerkt (tweede helft van 2020 en 2021). De affiches bevatten teksten geschreven door leden van ‘werkpakket 2’. De affiches zijn hoofdzakelijk bedoeld voor intern gebruik en tonen eigen afbeeldingen van de Terra Mosana partners, aangevuld met een aantal (vrij toegankelijke) webillustraties. Die webillustraties zijn puur informatief bedoeld en niet voor publicatie bestemd. Om aan alle verplichtingen inzake auteursrechten te voldoen, kan Terra Mosana een lijst van eigen illustraties samenstellen.