Leopoldsburg Kazerne

Een beetje Achtergrond...

In 1815, tijdens het Congres van Wenen, werden de Belgische en Nederlandse provincies herenigd. Koning Willem I was op dat moment de Nederlandse vorst. Er waren echter meningsverschillen tussen het beleid dat werd gevoerd en de toenmalige Belgische bevolking. Deze laatste protesteerde bijvoorbeeld tegen de inmenging in godsdienstzaken en het gebrek aan vrijheden.

Op 23 september 1830 brak in Brussel een revolutie uit en op 4 oktober 1830 werd België eindelijk een onafhankelijke staat. Op 18 november van datzelfde jaar werd een nationaal decreet ondertekend dat de onafhankelijkheid van het land garandeert. Uiteindelijk werd Leopold van Saksen-Coburg in 1831 de eerste Koning der Belgen.

DE GEBOORTE VAN Leopoldsburg

Deze situatie beviel Willem I echter niet. De onafhankelijkheid van België had als rechtstreeks gevolg dat het van 1830 tot 1839 in conflict was met de Nederlanden. Om zich tegen de verschillende bedreigingen van het land te verdedigen, stemde België voor een betere organisatie van zijn strijdkrachten. De oprichting van een nieuw kamp was dus een noodzaak.

In 1834 koos Koning Leopold uiteindelijk de vlakte van Beverlo, gelegen in Leopoldsburg in de provincie Limburg, om dit nieuwe militaire kamp in te richten. Het gebied had een grote oppervlakte en verschillende duinen die ideaal zouden blijken voor trainingen in open lucht. In 1835 werd begonnen met de bouw van het terrein, dat zou bestaan uit: een kamp voor infanterie, cavalerie en artillerie, een technischpark en een hospitaal. Het kamp, dat in juli van datzelfde jaar klaar was, verwelkomde in augustus 1835 20.000 soldaten.

plaatscommando leopoldsburg

HET KAMP VAN Bervelo

Kamp Beverlo is ook vandaag nog het grootste oefenterrein van Defensie. Het heeft een oppervlakte van 55 km² en herbergt diverse schietbanen, oefenvelden en trainingsfaciliteiten.  Tegelijkertijd staat het terrein echter ook bekend om zijn zeer diverse fauna en flora. Bovendien is de Camp de Beverloo een door NATURA 2000 beschermd natuurgebied. Dit geeft het de status van één van de best bewaarde natuurgebieden in Vlaanderen.

Het motto van Camp de Beverlo is “Trots om te dienen”.