5 dingen die u wellicht nog niet weet over de Euregio Maas-Rijn

1. HET WAS PRINSES BEATRIX DER NEDERLANDEN DIE DE OPRICHTING VAN EEN GRENSOVERSCHRIJDENDE SAMENWERKING VOORSTELDE

In 1974 stelde prinses Beatrix der Nederlanden tijdens een openbaar bezoek aan Zuid-Limburg voor het eerst voor om een grensoverschrijdende samenwerking te bevorderen. In de jaren 70 van de vorige eeuw waren er inderdaad al veel ondersteuningsprojecten gestart. Helaas waren deze zelden succesvol.

Maar ondanks de suggestie van de Nederlandse prinses in 1974 ging de Euregio Maas-Rijn pas in 1976 officieel van start, dankzij de Commissaris van de Koningin in Nederlands Limburg, de gouverneurs van de Belgische provincies Limburg en Luik en de president van het Regierungsbezirk Keulen. Deze actoren hebben de nodige voorwaarden geschapen voor de oprichting van een werkgroep, die bijgevolg belast werd met de bevordering van de grensoverschrijdende samenwerking.

2. DE EUREGIO MAAS-RIJN HEEFT DE STATUS VAN “STICHTING”

In 1991 kreeg de Euregio Maas-Rijn een rechtsgrondslag als "Stichting" naar Nederlands recht. Het jaar daarop sloot de Duitstalige Gemeenschap van België zich bij de stichting aan.

Landen : België, Duitsland, Nederland.

Betrokken gebieden : de vereniging REGIO Aken (Duitsland), de Duitstalige Gemeenschap (België), de Provincie Luik (België), de Provincie Limburg (België), het Zuiden van de Provincie Limburg (Nederland).

 

3. DE EUREGIO MAAS-RIJN, EEN EUROPESE GROEPERING VOOR TERRITORIALE SAMENWERKING (EGTC)

Op 23 november 2017 keurde de Stichtingsbestuur een structurele hervorming goed waardoor de Stichting kon evolueren naar een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS). Dankzij deze nieuwe structuur kon het bestuur de communicatie vergemakkelijken en de samenwerking tussen haar leden bevorderen, om de economische, sociale en territoriale cohesie te versterken.

Sinds 1 april 2019 zet de Euregio Maas-Rijn haar activiteiten dus voort als EGTS.

4. DE PROVINCIE LUIK IS VOORZITTER VAN DE EUREGIO MAAS-RIJN.

De Euregio Maas-Rijn wordt, zoals in elke organisatie, stichting of zelfs onderneming,  bestuurd door bestuurders. De Assemblee van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking is het besluitvormingsorgaan van de EMR. Het bestuursorgaan van deze vergadering is de Stuurgroep.

Illustratie : https://www.provincedeliege.be/fr/lucgillard

5. MET ZIJN DRIE TALEN EN VIJF PARTNERREGIO'S IS DE EMR DE MEEST DIVERSE EN COMPLEXE EUREGIO IN HET HART VAN EUROPA.

Het grondgebied van de Euregio Maas-Rijn telt 3,88 miljoen inwoners en beslaat een oppervlakte van 11.000 km2 (tussen Nederland, België en Duitsland). De Nederlandse steden Maastricht en Heerlen, de Belgische steden Luik en Hasselt en de Duitse stad Aken zijn de belangrijkste centra van de grensoverschrijdende Euregio Maas-Rijn. De EMR neemt dan ook een uiterst gunstige geografische positie in belangrijke nabijgelegen zeehavens (Antwerpen en Rotterdam), regionale luchthavens (Luik en Maastricht-Aken), spoorwegnet en kruising TGV (hogesnelheidstrein) (Luik en Aken), en het Albertkanaal en Juliana/Maaskanaal. De Euregio Maas-Rijn verwelkomt ook ongeveer 100.000 studenten in haar 5 universiteiten en beschikt over 2 onderzoeksparken, 2 industrie- en innovatieparken en 26 bedrijvencentra die gebaseerd zijn op geavanceerde technologie en de ontwikkeling van de dienstensector.

Dankzij dit netwerk en door de betrokken actoren  stimuleert de Euregio Maas-Rijn actief de lancering van nieuwe projecten. Zij draagt bij tot de ontwikkeling van grensoverschrijdende samenwerking door al haar actoren met elkaar in contact te brengen, te bemiddelen en te ondersteunen.

Veel van de huidige verworvenheden die het leven van de burgers in de Euregio Maas-Rijn vergemakkelijken, lijken vandaag de dag vanzelfsprekend, maar ze zijn alleen of mede mogelijk dankzij de verschillende overeenkomsten en projecten die door de Euregio Maas-Rijn zijn opgezet.

Illustratie : FTPL