Onder de radar

De Tweede Wereldoorlog liet heel wat sporen na in Limburg. Soms zichtbaar, vaak verborgen. Duik mee onder de radar en speur naar bunkers, loopgraven, vliegvelden, … relicten in het Limburg van vandaag én van vroeger.

Limburg verbergt heel wat sporen uit WO II. Op het online platform “Onder de radar” gaan Limburgers op zoek naar overblijfselen, zoals kampen, executieoorden, bombardementen, begraafplaatsen, …Nieuwsgierig om hun verhalen te ontdekken? Laat je dan inspireren en verken de kaart!

 

Deel je verhaal

We bieden jou de kans om met al dit historische materiaal aan de slag te gaan. Om bunkers, loopgraven, vliegvelden, schuiloorden, … uit WO II op te sporen en hun opnieuw zichtbaar te maken voor alle Limburgers. Maar ook om jouw unieke verhaal hieraan te koppelen of historisch beeldmateriaal. Zo bouw je mee aan een platform voor geïnteresseerden, onderzoekers, heemkringen, musea, … Je biedt hen kansen om nieuwe onderzoeken te starten, leuke publieksprojecten te organiseren en het erfgoed beter te bewaren voor de toekomst.

 

Unieke luchtfoto’s uit WO II

In 2019 ontdekte Wouter Gheyle, archeoloog van de Universiteit Gent, samen met zijn team in het Amerikaans Nationaal Archief (NARA) een unieke reeks luchtfoto’s van de provincie Limburg. Het ging om maar liefst 810 WO II-luchtfoto’s genomen door de Duitsers en de Amerikanen tussen 1944 en 1945. Een deel van de foto’s diende strategische militaire doelen. De andere moesten het Europa van vlak na de oorlog beter in kaart brengen. Het provinciebestuur gaf de opdracht de foto’s te digitaliseren en te georefereren.

De luchtfoto’s kunnen gekoppeld worden aan een twee interessante operaties: operatie Dick Tracy en operatie Casey Jones. Deze foto’s geven een uniek beeld van het Limburg van toen, tijdens en vlak na WO II. Ze tonen duidelijk de grote veranderingen die het historisch landschap op veel plaatsen heeft meegemaakt, tot de dag van vandaag.

Een project van provinciebestuur Limburg (België).

www.onderderadar.be