25 nov 2019

Symposium: Towards a Euregional CultureCard

Symposium: op weg naar een euregionale CultuurPas

Anna de Jong and Franka Dreessen

Vertegenwoordigers van musea en de culturele sector in de Euregio Maas-Rijn kwamen op 25 november 2019 bijeen tijdens het Terra Mosana Symposium. Dit werd georganiseerd door het Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage (MACCH) en het Institute for Transnational and Euregional cross-border cooperation and Mobility (ITEM) en stond in het teken van de haalbaarheid van een euregionale CultuurPas. De CultuurPas is bedoeld om grensoverschrijdend museumbezoek en culturele samenwerking te stimuleren.

Het euregionale CultuurPas-initiatief maakt deel uit van het Interreg Terra Mosana-project. Terra Mosana wordt gecoördineerd door de Universiteit van Luik en is een samenwerkingsverband van gemeentes, erfgoedlocaties, culturele instellingen, universiteiten en inwoners van de Euregio Maas-Rijn (EMR). Doel van het project is enerzijds om grensoverschrijdend toerisme te stimuleren, en anderzijds om de EMR-identiteit te promoten door het eigen, unieke culturele erfgoed digitaal toegankelijk te maken. Het MACCH en het ITEM, twee interdisciplinaire onderzoekscentra van de Universiteit Maastricht, hebben de krachten gebundeld en hebben in samenwerking met de Terra Mosana-partners een haalbaarheidsstudie over de Euregional CultureCard opgezet.

Tijdens het symposium, dat werd gemodereerd door Professor Hildegard Schneider van de Universiteit Maastricht en geopend door Terra Mosana-coördinator Professor Roland Billen van de Universiteit van Luik, werden ervaringen met soortgelijke museumkaartinitiatieven gedeeld. Er waren presentaties van Julia Schaadt over het relatief kleinschalige Duits/Nederlandse grensoverschrijdende combi-ticket-initiatief ‘Auf ins Museum!’ (28 deelnemende musea), van Julie van der Heyden over de Belgische nationale museumkaart ‘museumpassmusées’ (169 deelnemende musea, kastelen en tuinen), en van Gilles Meyer van de Museums-PASS-Musées over de Zwitsers/Frans/Duitse ‘Museums-PASS-Musées’, een groot, grensoverschrijdend initiatief van de Euregio Trinationale Metropolregion Oberrhein (335 deelnemende musea).

Vervolgens was er een paneldiscussie waaraan - naast bovengenoemde vertegenwoordigers van museumkaartinitiatieven - ook de volgende personen deelnamen: Michael Dejozé (algemeen directeur EGTC Euregio Maas-Rijn), Lene te Haar (cultureel ambassadeur van het Nederlands consulaat-generaal in Düsseldorf), Vivian van Saaze (directeur MACCH en projectpartner van Terra Mosana), en Prisca Niël (hoofd communicatie en marketing bij SCHUNCK in Heerlen). Tijdens de paneldiscussie werd onder meer gesproken over succesvolle zakelijke modellen, potentiële Interreg-subsidies en hoe culturele organisaties business intelligence en data-analyse kunnen inzetten om meer inzicht te krijgen in hun publiek.

Artikel : https://www.meuserhinegazette.eu/post/terra-mosana-symposium


Foto: © Massimo Marigo