16 jun 2021

Digital Heritage @Maastricht University

Digitaal Erfgoed @ UM
zichtbaar, bruikbaar, houdbaar

Er gebeurt binnen de Universiteit Maastricht (UM) veel op het gebied van digitaal erfgoed. Wil je daar meer over weten en wil je graag meedenken over de toekomst en borging daarvan in onze regio? Meld je dan nu aan voor het online evenement Digitaal Erfgoed @UM zichtbaar, bruikbaar, houdbaar dat plaatsvindt op woensdag 16 juni 2021, van 15.00 – 16.30 uur.

Via deze link this link  kan je je registeren om deel te nemen aan het ZOOM-evenement. Het evenement is vrij toegankelijk en zal worden opgenomen.

Tijdens dit evenement ondertekent Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur, het manifest van het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) namens de UM. Daarmee onderschrijft de UM de uitgangspunten van het manifest en de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed om ons erfgoed beter zichtbaar te maken en te verankeren in de regio.

Met verschillende projectpresentaties brengen we je op de hoogte van de ontwikkelingen rond linked open data en participatieve erfgoedprojecten in onderzoek en onderwijs aan de UM. Tijdens een paneldiscussie verkennen we toekomstige samenwerkingen.

De organisatie is tot stand gekomen in samenwerking met landelijke, provinciale en universitaire partners (Netwerk Digitaal Erfgoed, Huis voor de Kunsten Limburg, Maastricht University Faculty of Arts and Social Sciences, Maastricht Centre for Arts and Culture, Conservation and Heritage, Sociaal Historisch Centrum voor Limburg, Limburgs Museum en de Universiteitsbibliotheek).

In geval van vragen kan er contact opgenomen worden met Valerie Ruijpers.

Programma

Moderator: Wouter Daemen, digitaal erfgoed coach, adviseur film & fotografie, Huis voor de Kunsten Limburg

15.00 - 15.25 uur: INLEIDING

Welkom door Ingrid Wijk, directeur Universiteitsbibliotheek Maastricht

Opening door Sally Wyatt, Professor of Digital Cultures, Faculty of Arts and Social Sciences

Introductie door Wilbert Helmus, netwerkmanager NDE

15.25 – 15.40 uur: PROJECTPRESENTATIES

1.    Sociaal Historisch Centrum voor Limburg: DRAPO Limburgse vlaggen- en vaandelcultuur

2.    Universiteitsbibliotheek: Bijzondere Collecties zichtbaar en vindbaar maken in Wikidata

3.    Faculty of Arts and Social Sciences: Creating digital collections

4.    MACCH/Faculty of Arts and Social Sciences: Terra Mosana

15.40 – 16.10 uur: PANELDISCUSSIE SAMENWERKEN IN DE REGIO

Panelleden:

Ivo Dahlmans (secretaris Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed en lid architectuurraad NDE)

Martijn Hermans (voorzitter Adviescommissie Limburgs Digitaal Erfgoed)

Bert Mennings (directeur Limburgs Museum)

Claartje Rasterhoff (onderzoeker en docent Faculty of Arts and Social Sciences en voormalig projectcoördinator van de Amsterdam Time Machine)

Thijs Temmerman (student masteropleiding Kunst, Cultuur en Erfgoed)

Sally Wyatt (Faculty of Arts and Social Sciences)

16.10 – 16.30 uur: ONDERTEKENING MANIFEST EN AFSLUITING

Ondertekening NDE manifest door Nick Bos, vicevoorzitter van het College van Bestuur Universiteit Maastricht, gevolgd door een feestelijke afsluiting.