11 sep 2020

COMAC

Het COMAC is de stuurgroep van het Terra Mosana project. In de COMAC zijn alle uitvoerende partners en subsidiërende instellingen van het Terra Mosana-project vertegenwoordigd. Tijdens de COMAC laten de verschillende uitvoerende partners zien wat er tot dan toe is gedaan en welke resultaten dit heeft opgeleverd. Er wordt besproken wat er opgeleverd moet worden en welke acties er ondernomen moeten worden. De subsidiërende instellingen stellen vragen, leveren commentaar en dragen, indien nodig, suggesties voor verbeteringen aan.